IMG-LOGO

~~ Artikel-artikel Pilihan ~~

IMG
AlQuran : Antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Syiah
Kitab Rujukan - September 2019

Perbezaan pegangan antara Ahlus Sunnah dan Syiah adalah begitu jauh sekali bagaikan langit dan bumi bahkan lebih lagi itu.

Read More
IMG
Nikah Mut'ah: Al-Quran Mengharamkan Syiah Menghalalkan
Perkahwinan - September 2019

Golongan Syiah sering menyalahgunakan ayat-ayat al-Quran serta cuba untuk menyelewengkannya supaya bersesuaian dengan fahaman dan pegangan mereka.

Read More
IMG
SAHABAT R.A. : Antara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Syiah
Sahabat - Ogos 2019

Di antara perbezaan asas antara Syiah dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah kepercayaan berkenaan sahabat-sahabat Nabi s.a.w..

Read More
IMG
Disebalik Tragedi 10 Muharam

Apabila tiba 10 muharram, umat Islam sering dihidangkan dengan kisah kekejaman salah seorang khalifah Islam yang terdiri dari kalangan khalifah Bani Umaiyah iaitu Khalifah Yazid bin Mu'awiyah r.a.

Read More
IMG
Sujud Atas Turbah / Batu Karbala
Ibadah Solat - Julai 2019

Bila kita mempersoalkan Syiah tentang sujud atas batu seperti persoalan: “Sunnah siapakah yang diamalkan oleh mereka, apakah terdapat imam-imam mereka mengamalkan demikian”.

Read More